Ordlista

AHA: Assisted hatching, förtunning av äggskalet.
ET: Embryo transfer dvs äggåterföring
FET: Frozen embryo transfer dvs återföring av fruset embryo
ICSI: Intracytoplasmatisk spermieinjektion. En utvald spermie förs direkt in i ägget
IVF: In vito fertilisation dvs. provrörsbefruktning
RMC: Reproduktionsmedicinskt centrum
RUL: Rutinultraljud
VUL: Vaginalt ultraljud
ÄL: Ägglossning
ÄP: Äggplock